Fundacja ze statusem OPP!

Z radością informujemy że nasza fundacja uzyskała status „Organizacji Pożytku Publicznego”,
w związku z czym można już przekazywać na nasze cele 1% swojego podatku dochodowego.

Finał Żonkilowych Pól Nadziei

9 maja 2014 r., o godz. 10.00 z terenu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu wyrusza Rowerowy Rajd Nadziei, aby uwrażliwiać społeczność Ziemi Kaliskiej i Kalisza na sprawy związane z wolontariatem, pomocą osobom chorym i cierpiącym. Wraz z Cyklistami Kaliskimi przejedziemy szlakiem rowerowym z ul. Wrocławskiej do Głównego Rynku, by tam wolontariusze z Fundacji

SPOTKANIE FORMACYJNO-DUCHOWE – 1 WRZEŚNIA

Spotkanie z wolontariuszami Fundacji rozpoczęliśmy od Eucharystii. Na kazaniu ksiądz Włodek powiedział: W słowie Bożym na dzień dzisiejszy (1 Kor 2,1-5, Łk 4, 16-30) można odczytać trzy orędzia oraz trzy przestrogi. Najpierw trzy orędzia: Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano