Finał Żonkilowych Pól Nadziei

9 maja 2014 r., o godz. 10.00 z terenu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu wyrusza Rowerowy Rajd Nadziei, aby uwrażliwiać społeczność Ziemi Kaliskiej i Kalisza na sprawy związane z wolontariatem, pomocą osobom chorym i cierpiącym. Wraz z Cyklistami Kaliskimi przejedziemy szlakiem rowerowym z ul. Wrocławskiej do Głównego Rynku, by tam wolontariusze z Fundacji Mocni Miłością i Fundacji Z Godnością przekazywali ulotki oraz materiały, promujące Żonkilowe Pola Nadziei. Będzie żółto, będzie edukacyjnie i z nadzieją na to, że otworzymy serca mieszkańców Kalisza na pomoc drugiemu człowiekowi. Zakończenie akcji planowane jest na godz. 13.00 -14.00 na boisku osiedlowym w Szczypiornie.

Serdecznie zapraszamy !

 

Finał Żonkilowych Pól Nadziei

 

Więcej informacji na stronie COSSW w Kaliszu.