Jak otrzymać pomoc?

Wszystkie osoby pragnące otrzymać pomoc dla siebie lub swoich najbliższych prosimy o kontakt z Centrum Wolontariatu „Kalkuta jest wszędzie” w środy i czwartki od 19:15 do 20:15 w Kaliszu, ul. Szewska 1
lub telefonicznie 531 160 190.

Przed kontaktem prosimy w miarę możliwości o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego osoby chorej/potrzebującej pomocy.

Nasi wolontariusze świadczą pomoc w pielęgnacji nad obłożnie chorym, pomagają w zakupach, sprzątaniu, ale też po prostu towarzyszą swoim podopiecznym, aby nie doskwierała im samotność . Każdy kandydat na wolontariusza przechodzi szkolenie przygotowujące go do niesienia profesjonalnej pomocy.

Istnieje też możliwość otrzymania wsparcia finansowego na  leczenie, zakup środków pielęgnacyjnych, sprzętu pomocowo-rehabilitacyjnego, żywności itp.

Wniosek o wsparcie finansowe (docx)