„Powstał” – Alleluja!

Niech radość zmartwychwstałego Chrystusa będzie z wami. Dobry Bóg dał nam samego siebie po to, by radość mogła zagościć w głębi naszych dusz. Radość jest modlitwą, jest siłą, jest miłością. Radość jest siecią miłości, którą można łowić ludzkie dusze.
Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy!