Nowe wizualizacje Domy Matki Teresy

Fundacja Mocni Miłością, która istnieje od pięciu lat, cały czas jest zaangażowana na rzecz osób przewlekle i obłożnie chorych. Szkolimy wolontariuszy (już 250) organizujemy pomoc za zasadzie wolontariatu, wspieramy chorych finansowo na zakup środków medycznych, organizujemy pomoc psychologiczną i rehabilitacyjną, wypożyczamy sprzęt medyczny.

Obecnie chcemy stworzyć dom stacjonarny dla przewlekle chorych.
Na jego potrzeby zakupiliśmy działkę sąsiadującą z działką parafialną.
Posiadamy zgodę Urzędu Miasta na budowę takiego domu w tym miejscu.
Kończymy prace nad projektem architektonicznym.
Przed nami do zrobienia projekty projekty branżowe i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Powierzchnia domu to 1500m2 na trzech kondygnacjach.
Parter: przystosowany do opieki dziennej z terapią zajęciową, gabinetami rehabilitacyjnymi, lekarskimi oraz ze stołówką i tarasem.
Kondygnacja 1. przeznaczona na opiekę całodobową dla 30 chorych w pokojach 2 osobowych, z kaplicą i tarasem.
Kondygnacja 2. stanowiąca zaplecze, czyli magazyny, pomieszczenia socjalne, z pomieszczeniami dla Centrum Wolontariatu wraz z pokojami gościnnymi.

W sprawie budowy domu szukamy funduszy, materiałów budowlanych, usługodawców, itd…

Galeria z budowy Domu Matki Teresy „Z miłości…do chorych”

„Zróbmy wspólnie coś pięknego dla Boga”

Matka Teresa z Kalkuty