Nasz misja

Jesteśmy wyszkolonymi wolontariuszami, którzy z miłości do chorych wytrwale i odpowiedzialnie służą drugiemu człowiekowi.

W działaniach ofiarujemy podopiecznym fundacji umiejętności, czas, miłość i empatię.

Naszym pragnieniem jest objąć opieka pielęgnacyjną, duchową i wytchnieniową obłożnie chorych i ich rodziny.

Kim jesteśmy?
„Fundację stworzyły osoby w różnym wieku i z różnych środowisk. Połączyło ich pragnienie niesienia bezinteresownej pomocy, zwłaszcza osobom samotnym i cierpiącym. Źródłem tego pragnienia jest żywa wiara w miłość Boga do każdego człowieka i wynikający z niej entuzjazm. Dlatego staramy się służyć tak, jak uczyła Matka Teresa z Kalkuty i Jan Paweł II.

Co zauważamy - Fundacja Mocni Miłością

Co zauważamy?
Obok nas żyje coraz więcej osób starszych i przewlekle chorych, które nie radzą sobie z niepełnosprawnością i samotnością. Ich bliscy bywają bezradni w podstawowych kwestiach związanych z opieką, pielęgnacją czy rehabilitacją. Z trudem próbują pogodzić troskę o bliskich z codziennymi obowiązkami. Opieka zdrowotna jest w tym względzie niewydolna, a pomoc społeczna niewystarczająca.

Skąd nazwa Mocni Miłością?
Nazwa naszej fundacji pochodzi od słów św. Jana Pawła II z pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Podczas homilii na krakowskich Błoniach polski papież powiedział: „Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest… nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą… nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”, tej miłości, która „nigdy nie ustaje”.

Słowa te są dla członków i wolontariuszy naszej fundacji wezwaniem i zachętą do dobrego życia i dawania miłości innym, szczególnie zaś samotnym, chorym i opuszczonym a więc tym którzy sami nie potrafią sobie pomóc.

Cały tekst homilii można znaleźć tutaj .

W 2017 roku nasza fundacja uzyskała status „Organizacji Pożytku Publicznego”,
w związku z czym można już przekazywać na nasze cele 1% swojego podatku dochodowego.

Przy wypełnianiu zeznania podatkowego wystarczy wpisać nasz KRS: 0000485505
oraz nazwę Organizacji Pożytku Publicznego: FUNDACJA MOCNI MIŁOŚCIĄ.

Zobacz film o nas