Kurs opieki – zakończenie

Kochani! Z wielką przyjemnością informujemy, że dziś uroczyście zakończyliśmy XI edycję kursu z zakresu pomocy dla osób starszych i przewlekle chorych, w którym uczestniczyły 32 osoby. Każda z nich otrzymała imienny Certyfikat wydany przez Fundację MOCNI MIŁOŚCIĄ. Cieszymy się, że kilka osób zdecydowało się na dołączenie do grupy naszych wolontariuszy. Wiemy, że już czekają na nich podopieczni Fundacji.
Dziękujemy wszystkim za wspólne 3 miesiące spotkań, w imieniu Fundacji i kursantów dziękujemy wykładowcom teorii i praktyki; dziękujemy Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu za udostępnienie sali wykładowej, a wolontariuszom Fundacji za zorganizowanie całego przedsięwzięcia.