Dla osób potrzebujących:

Formularz zgłoszeniowy osoby chorej/potrzebującej pomocy (doc)

Wniosek o wsparcie finansowe (docx)

 

Wolontariat w fundacji:

Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych (pdf)

Ankieta dla uczestników szkolenia dla wolontariuszy (pdf)

Zgoda opiekuna (pdf)

 

Materiały dla nauczycieli odnośnie Szkolnych Klubów Wolontariatu:

Deklaracja współpracy ze szkołą (doc)

Porozumienie o współpracy KLUB-Centrum Wolontariatu (doc)


Porozumienie o świadczeniu pracy FUNDACJA-KOORDYNATOR (doc)


Porozumienie o świadczeniu pracy KOORDYNATOR-WOLONTARIUSZ (doc)


Zgoda rodziców (doc)


Harmonogram pracy klubu wolontariusza (doc)


Deklaracja przynależności do klubu (doc)


Karta aktywności pracy wolontariusza (doc)