Szkolenia dla wolontariuszy niemedycznych

Przygotowujemy specjalne szkolenia dla wolontariuszy niemedycznych, czyli dla tych, którzy chcą być wolontariuszami w naszej Fundacji, ale nie chcą pracować z osobami chorymi. Po takim szkoleniu będzie można przykładowo pomagać przy zbiórce pieniężnej, rozdawać ulotki, pomagać w pracach biurowych Fundacji. Szkolenia odbędą się wiosną 2015 roku.

Spotkanie integracyjne

Zapraszamy wolontariuszy z I i II edycji szkolenia na spotkanie integracyjne, które odbędzie się 28 stycznia 2015 r. w parafii bł. Matki Teresy z Kalkuty o godz. 19:20.

Formularz zgłoszeniowy osoby chorej

Na naszej stronie internetowej, w zakładce do pobrania, znajduje się Formularz zgłoszeniowy osoby chorej. Każda potrzebująca osoba (samodzielnie lub przy pomocy bliskich) może go pobrać, wypełnić i odesłać np. pocztą na adres stacjonarny FMM, wrzucić do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy Parafii lub przynieść osobiście do Fundacji w środy w godz. 19.15-20.15.

O wolontariacie w Radiu Merkury

5 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, Radio Merkury nadało audycję o tym jak obecnie wygląda praca wolontariacka. Zapraszamy do przeczytania artykułu na stronie radia oraz do wysłuchania wypowiedzi ludzi związanych z naszą Fundacją. http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/kto-za-mlodu-nie-byl-wolontariuszem.html

Prosimy o wsparcie finansowe

Tak jak każda organizacja non-profit, aby funkcjonować potrzebujemy wsparcia finansowego, dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o dowolne datki. Otrzymaną pomoc przekażemy na naszą działalność statutową, między innymi na działanie Centrum wolontariatu oraz budowę Domu Matki Teresy dla osób przewlekle chorych. Od niedawna istnieje możliwość wpłaty datków za pomocą płatności on-line na naszej stronie. W

Wolontariusze gotowi pomóc potrzebującym

Pragniemy poinformować, że w związku z kończącą się w grudniu drugą edycją szkolenia dla wolontariuszy istnieje możliwość objęcia opieką osoby potrzebującej przez wolontariusza. Świadczymy pomoc w pielęgnacji nad obłożnie chorym, opieki nad samotnym posuniętym w latach. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie, mailowo lub osobiście w naszej siedzibie środy w godzinach 19:15-20:15. Dane kontaktowe można