Życzenia

W dniu Bożego Narodzenia Chrystus przychodzi jako dziecko, tak małe, tak bezbronne, tak bardzo spragnione wszystkiego, co może dać miłość. Czy jesteśmy gotowi Go przyjąć? Gdyby Maryja i Józef szukali miejsca, aby uczynić je domem dla Jezusa, czy wybraliby nasz dom i wszystko, co w nim jest?
Święta Matka Teresa z Kalkuty.

Niechaj światło rodzącego się Syna Bożego rozświetla trudy codzienności a Wasze serca napełnia miłością i pokojem!