Zobacz najnowszy film o fundacji

Pod hasłem „Dwa piętra … z miłości do chorych” rozpoczęliśmy w 2018 roku kampanię zbierania środków finansowych w celu zbudowania w Kaliszu Domu Marki Teresy dla osób starszych i przewlekle chorych. Do tej pory zebraliśmy ponad 600 000 zł z darowizn i 1%, które przeznaczyliśmy na kompleksowy projekt, zakup działki pod budowę i fundamenty, które zostały wykonane w 2021 roku.
Dzięki Telewizji Diecezji Kaliskiej „Dom Józefa” udostępniamy Wam dziś film, który przybliży Wam Fundację MOCNI MIŁOŚCIĄ a także zobaczycie budowę Domu Matki Teresy.
Kolejny etap budowy to stan surowy zamknięty. To postawienie ścian, stropów, dachu i wstawienie okien i drzwi. Koszt tego przedsięwzięcia szacujemy na 2,5 mln zł. Dlatego zachęcamy wszystkich do wsparcia nas wpłatą na konto bankowe lub poprzez stronę mocnimiloscia.pl a także do przekazania nam swojego 1%
W imieniu naszych podopiecznych i wolontariuszy dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazaną hojność Dom Matki Teresy to nasze wspólne dzieło !
Dziękujemy telewizji „Dom Józefa” za ten wspaniały materiał promocyjny.