Podziękowania dla darczyńców i przyjaciół

Koniec roku i święta Bożego Narodzenia to czas życzeń, czas podziękowań. My w Fundacji Mocni Miłością także podsumowaliśmy 2022 rok. Wysłaliśmy ponad 450 listów z życzeniami do naszych darczyńców i przyjaciół. My, wolontariusze i podopieczni i Zarząd Fundacji MOCNI MIŁOŚCIĄ dziękujemy darczyńcom za wsparcie w tym mijającym roku. Wszystkie zebrane środki pieniężne przeznaczamy na budowę DOMU MATKI TERESY dla starszych i obłożnie chorych. Życzymy mocy błogosławieństw od Zbawiciela, który przyjdzie w postaci małej dzieciny narodzonej w stajence.