O aspektach prawnych i stresie na kursie

Kolejne poniedziałkowe wykłady już za nami. Kursanci z zainteresowaniem przysłuchiwali się wykładowi poprowadzonemu przez pana Łukasza Grzelaka na temat aspektów prawnych wolontariatu, m/in. o zakresie przysługujących wolontariuszowi praw i ciążących na nim obowiązkach. Drugi wykład poprowadziła pani Milena Garcarek. Dotyczył zespołu wypalenia sił oraz sposobów radzenia sobie ze stresem. Poruszony został bardzo ważny temat, jak efektownie nieść pomoc i się przy okazji nie wypalić.