Dziękujemy za przekazanie 1% podatku

Kochani, podarowaliście nam 1% Waszego podatku – na nasze konto wpłynęło 31902,43 zł. Za każdy grosz serdecznie dziękujemy! Kwota zasili fundusz budowy Domu Matki Teresy dla osób starszych i przewlekle chorych, który budujemy na kaliskich Ogrodach.
Dziękujemy także tym, którzy regularnie wpłacają darowizny na konto lub poprzez stronę www.mocnimiloscia.pl. Zbieramy na kolejny etap budowy Domu Matki Teresy