Powstał – Alleluja!

Niech radość zmartwychwstałego Chrystusa będzie z wami. Dobry Bóg dał nam samego siebie po to, by radość mogła zagościć w głębi naszych dusz. Słowo „radość” było zawołaniem pierwszych chrześcijan. Jak często święty Paweł powtarzał: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!”

Matka Teresa z Kalkuty

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy wszystkim podopiecznym, wolontariuszom, darczyńcom i ludziom nas wspierającym życzy Fundacja MOCNI MIŁOŚCIĄ