…No to zaczynamy!

Zaczynamy realizację projektu „Dwóch pięter… z miłości do chorych”
6 czerwca 2021 na mszy świętej o g. 17.00 Biskup Kaliski Damian Bryl poświęci kamień węgielny i plac pod budowę Domu Matki Teresy dla przewlekle chorych.
W kolejnych tygodniach ruszy budowa: najpierw porządkowanie terenu, potem wykop i pierwsze prace …
Już nie możemy się doczekać tej niedzieli ?

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i sympatykom Fundacji MOCNI MIŁOŚCIĄ, to dzięki waszemu wsparciu finansowemu i modlitwom możemy rozpocząć to ważne dzieło!