Porozumienie PWSZ i FMM

Bardzo cieszymy się z umacniania naszej współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu – mówi ks. dr Włodzimierz Guzik, prezes Fundacji ,,Mocni Miłością” w Kaliszu. – Ufam, że dzięki temu, organizowany przez naszą Fundację kurs z zakresu podstawowych umiejętności opieki nad osobami przewlekłe chorymi, będzie na jeszcze wyższym poziomie. Żywię również nadzieję, że ta współpraca zaowocuje szeregiem dalszych inicjatyw, służących dobru mieszkańców naszego miasta i regionu.

Przeczytaj więcej!