KURS POMOCY OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM

Fundacja MOCNI MIŁOŚCIĄ wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zapraszają na
„KURS POMOCY OSOBOM STARSZYM I PRZEWLEKLE CHORYM”

Kurs rozpoczyna się 10 września 2018 roku, będzie prowadzony przez profesjonalistów z PWSZ w Kaliszu oraz Fundacji MOCNI MIŁOŚCIĄ. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w budynkach PWSZ w Kaliszu.

Uczestnicy nabędą teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie: prawa, bezpieczeństwa pracy, psychologii, wolontariatu, pomocy medycznej i domowej osobom przewlekle chorym i starszym.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia kursu firmowany przez PWSZ w Kaliszu i Fundację MOCNI MIŁOŚCIĄ.

Zainteresowani proszeni O wypełnienie i dostarczenie drogą mailową, pocztą lub osobiście na adres Fundacji MOCNI MIŁOŚCIĄ: Kalisz, ul. Szewska 1
Ankietę można pobrać pod: http://mocnimiloscia.pl/do-pobrania