Życzenia Bożonarodzeniowe

„Bóg jest miłością…każdy, kto Go miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawia się miłość Boga ku nam,
że zesłał syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu”.
Św. Jan Ewangelista

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich podopiecznych, wolontariuszy, darczyńców i przyjaciół
Fundacji MOCNI MIŁOŚCIĄ.