Zaproszenie na warsztaty dla wolontariuszy

Pomagać – to dobry wybór!

                      Zaproszenie na warsztaty dla wolontariuszy

Fundacja MOCNI MIŁOŚCIĄ, której misją jest pomaganie osobom przewlekle chorym, w tym starszym i samotnym zaprasza na V edycję szkolenia dla wolontariuszy. Warsztaty rozpoczynają się 18.09.2017 r., o godz. 18:30 a kończą 19.12.2017 r.

Podczas szkolenia dowiecie się  jak w sposób właściwy pielęgnować i rehabilitować osobę przewlekle chorą,  jak skutecznie przeciwdziałać powikłaniom związanym z chorobą długoterminową, na czym polega leczenie żywieniowe osób przewlekle chorych. Nabędziecie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapoznacie się również z pozamedycznymi aspektami opieki nad przewlekle chorymi, w tym z pomocą społeczną i pracą socjalną, trudnymi sytuacjami psychologicznymi i duchowymi w opiece nad chorym. Dowiecie się czym jest wolontariat, jakie ma umocowanie prawne, jak radzić sobie z zespołem wypalenia sił itp.

Zajęcia poprowadzą osoby odpowiednio do tego przygotowane, z dużym doświadczeniem zawodowym: pielęgniarki, lekarz, dietetyk, rehabilitant, ratownik medyczny, prawnik, psycholog, koordynator wolontariatu Fundacji Mocni Miłością i inni.

Warsztaty teoretyczno – praktyczne są skierowane zarówno dla osób pragnących zostać wolontariuszami,  jak i dla tych, które z powodów osobistych potrzebują przybliżyć sobie temat opieki nad osobami przewlekle chorymi (np. opiekują się bliskim w domu).

W szkoleniu może wziąć udział każdy, kto ukończył 16 lat i chce pomagać drugiemu człowiekowi.

Jak dotąd przeszkoliliśmy ponad 250 osób zarówno z Kalisza, powiatu kaliskiego i ostrowskiego, ale  także z Kępna i jego okolic. Ponad 90 wolontariuszy współpracuje z nami na stałe, będąc wolontariuszami medycznymi (opiekując się osobami przewlekle chorymi w ich domach poprzez towarzyszenie, robienie zakupów lub wykonywanie czynności higienicznych) lub niemedycznymi (pomagając w zbiórkach publicznych, pracach biurowych itp.).

Wśród wolontariuszy Fundacji są zarówno osoby młode, jak i starsze (60+), uczące się, studiujące, pracujące, ale także bezrobotne, emeryci i renciści.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne.

Zapisywać można się w Centrum Wolontariatu Fundacji MOCNI MIŁOŚCIĄ (Kalisz, ul. Szewska 1- w każdą środę i czwartek w godz. 19:15 – 20:15) lub można pobrać ankietę ze strony internetowej www.fundacjamm.pl i odesłać na adres Fundacji.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym: kontakt@fundacjamm.pl lub pod nr tel. 502 136 473; 600 269 255.

Centrum Wolontariatu FMM, Hania i Milena