Skąd nazwa Mocni Miłością?

Nazwa naszej fundacji została zaczerpnięta ze słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Podczas homilii na krakowskich Błoniach polski papież powiedział: „Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest… nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą… nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Która „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”, tej miłości, która „nigdy nie ustaje”.

Słowa te są dla członków i wolontariuszy naszej fundacji wezwaniem i zachętą do dobrego życia i dawania miłości innym, szczególnie zaś samotnym, chorym i opuszczonym a więc tym którzy sami nie potrafią sobie pomóc.

Cały tekst homilii św. Jan Paweł II z 10 czerwca 1979 r. można znaleźć tutaj .