Szkolenia dla wolontariuszy niemedycznych

Przygotowujemy specjalne szkolenia dla wolontariuszy niemedycznych, czyli dla tych, którzy chcą być wolontariuszami w naszej Fundacji, ale nie chcą pracować z osobami chorymi. Po takim szkoleniu będzie można przykładowo pomagać przy zbiórce pieniężnej, rozdawać ulotki, pomagać w pracach biurowych Fundacji. Szkolenia odbędą się wiosną 2015 roku.