Szkolenia dla Wolontariuszy c.d.

Czwarte już spotkanie dotyczyło psychologicznych aspektów funkcjonowania grupy.  Pan Łukasz Niszkiewicz przybliżył nam, czym jest grupa i jakie są jej rodzaje.  Przypatrywaliśmy się fazom rozwoju grupy oraz celom jej istnienia. Szczególnie interesująca była część, w której poznawaliśmy role, jakie można pełnić w grupie, na podstawie przykładowej scenki odegranej na żywo w trakcie spotkania przez uczestników. Wreszcie podjęty został temat kryzysu, który dotyka każdą grupę i może być dla niej szansą na rozwój lub początkiem końca. Całość szkolenia jak zwykle przebiegała w radosnej atmosferze, na co niewątpliwie wpływała postawa samego prelegenta, jak i coraz bardziej zacieśniające się więzi między uczestnikami szkolenia.