Szkolenia dla wolontariuszy

Od 10 marca 2014r. rozpoczynamy cykl szkoleń dla Wolontariuszy. 
Oferta skierowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli (16+), którzy chcieliby włączyć się w niesienie pomocy osobom przewlekle Chorym w ich miejscu zamieszkania. Chcemy w ten sposób przyjść z pomocą samym Chorym oraz ich opiekunom.

Cykl szkoleń przewiduje zajęcia (8. godzin) dla tzw. Wolontariuszy pomocowych, którzy mogą poświęcić jakąś część ze swojego wolnego czasu osobom potrzebującym pomocy, np. przez wyjście na spacer, zaprowadzenie do lekarza, czy po prostu wspólne spędzenie czasu z Chorym w dowolnej formie.

Druga część szkolenia (16. godzin) dla tzw. Wolontariuszy medycznych, którzy zostaną zaznajomieni Z podstawami opieki, pielęgnacji oraz rehabilitacji osób obłożnie chorych. 
Oprócz zajęć teoretycznych przewidziane są również zajęcia warsztatowe (8. godz.)

Miejsce szkolenia: Centrum Józefologiczne w Kaliszu ul. Złota 144
Zajęcia będą się odbywać w poniedziałki w godz. 18:30 – 21:00

Szkolenie zakończy się wręczeniem certyfikatu.
Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o niezwłoczne skontaktowanie się z Fundacją MM w celu wypełnienia deklaracji zgłoszeniowej.