Sadzenie żonkili w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służb Więziennych 2014-10-10

Sadzenie żonkili w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służb Więziennych.