Rozpoczęcie szkoleń dla wolontariuszy

IMG_5822

10 marca w Centrum Józefologicznym w Kaliszu Mszą Świętą rozpoczęło się  pierwsze szkolenie przygotowujące do wolontariatu w ramach Fundacji Mocni Miłością.  Dla większości z ponad pięćdziesięciu osób biorących udział w dzisiejszym spotkaniu, było to pierwsze zetknięcie się z Fundacją, osobami z nią związanymi oraz z samą ideą wolontariatu.

Gościem spotkania była pani Barbara Grochal – koordynator wolontariatu przy hospicjum Palium w Poznaniu, która zaprezentowała specyfikę pracy wolontariusza w opiece nad przewlekle chorą osobą na przykładzie własnego ośrodka. Dynamika przekazu, ubarwiona licznymi przykładami z posługi wolontariuszy a nade wszystko własnym świadectwem, pozwoliła na starcie naszego szkolenia rozpalić serca i dodać odwagi do podjęcia wysiłku uczestniczenia w dalszej jego części, jak i do późniejszej posługi wolontariusza.

Przedstawione szerokie spektrum różnego rodzaju pomysłów i działań podejmowanych dla dobra drugiej osoby, ukazały jasno, że wolontariusz to osoba z „wyobraźnią miłosierdzia”, która potrafi przemieniać dobrem otaczającą go rzeczywistość, nawet, jeśli pozornie wygląda na beznadziejną.  Jest także tym, który poprzez własne zaangażowanie inspiruje i motywuje innych dla wspólnego dobra, sam przy tym stając się osobą realizującą siebie w pełni.

Uwieńczeniem spotkania były pytania do naszego gościa, które zarazem wprowadziły nas w tematykę zagadnień prawnych związanych z posługą wolontariusza, co zostanie podjęte na kolejnym spotkaniu za tydzień.

IMG_5744 IMG_5745 IMG_5749 IMG_5754 IMG_5756 IMG_5758 IMG_5759   IMG_5766 IMG_5767 IMG_5768 IMG_5772 IMG_5773 IMG_5776 IMG_5777 IMG_5778 IMG_5783 IMG_5788 IMG_5789 IMG_5793 IMG_5800 IMG_5802 IMG_5803 IMG_5805 IMG_5807 IMG_5809 IMG_5814 IMG_5816 IMG_5818 IMG_5820 IMG_5822 IMG_5825 IMG_5827 IMG_5828 IMG_5830 IMG_5832 IMG_5835 IMG_5837 IMG_5842