Prosimy o wsparcie finansowe

Tak jak każda organizacja non-profit, aby funkcjonować potrzebujemy wsparcia finansowego, dlatego prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o dowolne datki. Otrzymaną pomoc przekażemy na naszą działalność statutową, między innymi na działanie Centrum wolontariatu oraz budowę Domu Matki Teresy dla osób przewlekle chorych. Od niedawna istnieje możliwość wpłaty datków za pomocą płatności on-line na naszej stronie. W sposób szczególny prosimy również o wsparcie duchowe i modlitewne.