Akt Zawierzenie Świętemu Józefowi w Sanktuarium Kaliskim

Wizualizacja DMT 

W  Uroczystość Odpustową Opieki Świętego Józefa  w Sanktuarium Kaliskim, w imieniu Fundacji Mocni Miłością uroczyście zawierzam Św. Józefowi – Opiekunowi Zbawiciela nasze dzieła, a zwłaszcza  budowę domu dla obłożnie chorych im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu.

Wśród nas żyje coraz więcej osób starszych i przewlekle chorych, które w samotności przeżywają swoje cierpienie. Przebyte choroby uniemożliwiają im robienie codziennych czynności.  To z myślą o nich powstała w Kaliszu Fundacja Mocni Miłością. Jak Matka Teresa z Kalkuty, chcemy dawać nadzieję wszystkim dotkniętym kryzysem choroby przez obecność oraz szeroko pojętą pomoc.  

Najważniejszym celem fundacji jest powstanie Domu Matki Teresy – miejsca niesienia ulgi w cierpieniu fizycznym, psychicznym i duchowym. Ten nowoczesny ośrodek ma zapewniać pomoc sześćdziesięciu osobom, w tym opiekę całodobową oraz dzienną. Miejsce to będzie łączyło w sobie cechy profesjonalnej placówki medycznej z ciepłem domowego ogniska. Będzie to pierwsza tego typu placówka niekomercyjna w 100 tysięcznym mieście, również dla osób niezamożnych.

Naszą działalność opieramy na pracy wolontariuszy, skupionych wokół Centrum Wolontariatu „Kalkuta jest wszędzie”.

                                                                              W imieniu Fundacji MOCNI MIŁOŚCIĄ

 ks. dr Włodzimierz Guzik- prezes