AKATYST KU CZCI ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA BOGARODZICY

Akatyst okadka front-01

W Kaliszu został zrealizowany niezwykły projekt liturgiczno – muzyczny. Kilkunastoosobowy chór męski pod kierunkiem Jakuba Tomalaka dokonał pierwszego polskiego nagrania Akatystu ku czci. Św. Józefa Oblubieńca Bogarodzicy. Autorem słów Akatystu jest Piotr Kazański, profesor Moskiewskiej Akademii Duchownej (pierwsze wydanie w 1871 roku).

Obok pięknie wydanej płyty będziemy mogli cieszyć się koncertami, podczas których usłyszymy ten utwór. Wykonaniom tej muzycznej opowieści towarzyszy specjalnie na tę okazję napisana ikona z mało znanym obliczem Świętego Józefa. 

Na krążku znajdują się również dwie zupełnie nowe kompozycje utrzymane w duchu muzyki cerkiewnej: Tryptyk Chwalebny Orientalis i Gloria Patri Orientalis.

Film reklamujący nagranie Akatystu: http://www.youtube.com/watch?v=R4hahh0ms4g

Płytę można nabyć podczas koncertów, w siedzibie fundacji oraz przez allegro.pl.

Pozyskane fundusze  zostaną przeznaczone na Fundację Mocni Miłością, a zwłaszcza na powstający w Kaliszu Dom Matki Teresy z Kalkuty dla osób przewlekle chorych.

 

Inni o tym projekcie:

http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/akatyst-ku-czci-swietego-jozefa-w-sanktu

http://www.liturgia.pl/artykuly/Akatyst-ku-czci-sw-Jozefa.html

http://www.faktykaliskie.pl/nagrali-hymn-ku-czci-sw-jozefa