1% PODATKU – INFORMACJA DLA DARCZYŃCÓW

Informujemy, iż nasza Fundacja nie posiada jeszcze statusu OPP (organizacji pożytku publicznego wg obowiązującego prawa) dlatego nie można nam przekazać 1% ze swego podatku.

Prawo do pozyskiwania tych środków osiągniemy po dwóch latach działalności, czyli od roku 2016. Obecnie można przekazywać darowizny na konto, według zasad podanych na stronie. Przekazując darowiznę np. 100zł, na koniec roku możemy skorzystać ze zwrotu podatku (19%), czyli od 100zł = 19zł.

Polecamy się Szanownych Państwa pamięci i prosimy o wsparcie duchowe i materialne!

ks. Włodzimierz Guzik – prezes FMM