Wśród nas żyje coraz więcej osób starszych i przewlekle chorych, które w samotności przeżywają swoje cierpienie. Przebyte choroby uniemożliwiają im robienie codziennych czynności.  To z myślą o nich powstała w Kaliszu Fundacja Mocni Miłością.

 

Fundację tworzą osoby w różnym wieku i z różnych środowisk. Jak Matka Teresa z Kalkuty, chcemy dawać nadzieję wszystkim dotkniętym kryzysem choroby przez obecność oraz szeroko pojętą pomoc.

 

Naszą działalność opieramy na pracy wolontariuszy, skupionych wokół Centrum Wolontariatu „Kalkuta jest wszędzie”. Jest to miejsce integracji, koordynacji i szkolenia wolontariuszy. Odpowiednio przygotowane osoby trafiają do chorych w ich własnych domach.

 

Najważniejszym celem fundacji jest powstanie Domu Matki Teresy – miejsca niesienia ulgi w cierpieniu fizycznym, psychicznym i duchowym. Ten nowoczesny ośrodek ma zapewniać pomoc sześćdziesięciu osobom, w tym opiekę całodobową oraz dzienną. Miejsce to będzie łączyło w sobie cechy profesjonalnej placówki medycznej z ciepłem domowego ogniska. Będzie to pierwsza tego typu placówka niekomercyjna, nastawiona na niesienie pomocy osobom niezamożnym, w 100 tysięcznym mieście.

 

Dla realizacji tak pojętych celów Fundacja potrzebuje pomocy finansowej, rzeczowej, usługowej oraz doradczej. W szczególny sposób prosimy o wsparcie duchowe i modlitewne. Prośbę kierujemy zarówno do osób prywatnych, przedsiębiorstw, jak i do instytucji.

To dzięki Waszemu wsparciu – Ludzi Dobrej Woli – świat może stać się lepszy.

 

Zróbmy wspólnie coś pięknego dla Boga!

Pomagać to dobry wybór!

Odkryjmy w sobie talent dobra!

I miejmy z tego radość!

 

Obok nas jest coraz więcej ludzi, którzy przez swoją starość, chorobę i samotność egzystują jakby na peryferiach życia. Co czwarty kaliszanin ukończył 60-ty rok życia, a 5 tys. osób ma 80 lat i więcej. 10,5 tys. osób ma orzeczenie o niepełnosprawności, z czego 2,2 tys. w stopniu znacznym, a 4,8 tys. w stopniu umiarkowanym.

To z myślą o nich postała Fundacja Mocni Miłością, której celem jest niesienie pomocy tym, którzy już sami sobie pomóc nie mogą. Znamy ich potrzeby, wiemy jak im pomóc i mamy profesjonalnie wyszkoloną kadrę. Dając im podstawową opiekę i wsparcie, chcemy wzmacniać ich poczucie wartości i bezpieczeństwa.

Stąd najważniejszym celem Fundacji jest powstanie Domu Matki Teresy, który ma zapewniać pomoc sześćdziesięciu osobom, w tym opiekę całodobową oraz dzienną. Będzie to pierwsza tego typu niekomercyjna placówka w 100 tysięcznym mieście, nastawiona na niesienie pomocy zwłaszcza osobom niezamożnym. Dom Matki Teresy ma łączyć w sobie cechy profesjonalnej placówki medycznej z ciepłem domowego ogniska, aby dawać ulgę w cierpieniu fizycznym, psychicznym i duchowym.

Oprócz tego inspirujemy ludzi  do pomagania, tworząc system pomnażania dobra. Oparty jest on na prawdzie, że każdy chce być dobry oraz na zasadzie, że pomagając – sam stajesz się lepszy. Owocem tego jest: a/ pozyskanie i wyszkolenie 90-ciu wolontariuszy, którzy trafiają do chorych w ich własnych domach, b/ powstanie Centrum Wolontariatu „Kalkuta jest wszędzie”, które koordynuje posługę wolontariuszy z potrzebami chorych, c/ powstanie sieci Szkolnych Klubów Wolontariusza.

Dla realizacji tak pojętych celów potrzebujemy Twojej pomocy! Razem możemy ten świat uczynić lepszym! Razem możemy więcej!