Najważniejszą inicjatywą Fundacji jest budowa Domu Matki Teresy przeznaczonego dla osób przewlekle chorych i ukierunkowanego na niesienie ulgi w cierpieniu fizycznym, psychicznym i duchowym. Będzie to miejsce, które łączy w sobie cechy profesjonalnej placówki medycznej z ciepłem rodzinnego ogniska. Ten nowoczesny ośrodek ma zapewniać zarówno opiekę stacjonarną (całodobową) jak i możliwość korzystania z pomocy dziennej. Poniżej przedstawiamy wizualizację z projektu Domu Matki Teresy.

Dom Matki Teresy - Fundacja Mocni Miłością

“Zróbmy wspólnie coś pięknego dla Boga”

Matka Teresa z Kalkuty