Dziękujemy serdecznie za dokonanie darowizny na Fundację Mocni Miłością.