ZAPRASZAMY CIE NA KURS

CHCESZ ZDOBYĆ UMIEJĘTNOŚCI OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I PRZEWLEKLE CHORYMI?

ZAPRASZAMY CIE NA KURS

  • Kurs jest bezpłatny
  • Prowadzony przez profesjonalistów współpracujących z Fundacją Mocni Miłością i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
  • Uczestnik kursu nabędzie teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie prawa, bezpieczeństwa pracy, psychologii, wolontariatu, opieki medycznej i domowej
  • Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia kursu

Zgłoszenia

Chętnych prosimy o przesłanie lub dostarczenie osobiście wypełnionej ankiety (ankieta w formacie PDF) na adres Fundacji MOCNI MIŁOŚCIĄ, ul. Szewska 1 w Kaliszu lub przesłanie skanu na kontakt@mocnimiloscia.pl

Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły przy ul. Nowy Świat i ul. Kaszubskiej. Pierwsze spotkanie (23 września) w kościele św. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu